ตู้คอนเทนเนอร์ประกอบขึ้นใหม่
             
     
   C 1
  C 2
   C 3
 
       
 
   C4    C 5
  C 6
 
             
             
   C 7
  C 8
   C 9
 
             
     
     
   C 10
   C 11
   C 12
 
             
             
  C 13
   C 14
  C 15
 
             
             
   C 16
   C 17
   C 18
 
             
             
   C 19
  C 20
  C 21
 
           
 
         
 
  C 22
  C 23
  C 24
 
             
     
     
   C 25
   C 26
  C 27
 
             
             
   C 28
  C 29
  C 30
 
             
         
 
   C 31
  C 32
  C 33
 
             
         
 
   C 34
   C 35
   C 36
 
           
 
   
 
 
 
 
 
   C 37
  C 38
  C 39
 
             
   
         
   C 40
  C 41
  C 42
 
             
             
   C 43
  C 44
  C 45
 
             
             
  C 46
   C 47
   C 48
 
             
             
   C 49
   C 50
   C 51
 
             
         
 
 
   C 52
  C 53
   C 54  
             
             
   C 55    C 56
  C 57
 
             
         
 
 
   C 58
  C 59
  C 60  
             
             
   C 61

C 62
  C 63  
             
 
         
   C 64
C 65
  C 66
 
         
             
   C67    C68    C69  
             
         
C70          
         
Current Pageid = 13