ตู้คอนเทนเนอร์แบบมีหลังคาและระเบียง
             
             
  1
  2
  3
 
             
 
   
   
   4
  5
  6
 
             
             
  7
  8
  9
 
             
 
         
   10   11   12  
             
             
   13    14   15
 
             
             
  16
  17
   18  
             
         
 
   19    20   21
 
             
 
         
   22   23   24  
             
             
  25
 
     
             
Current Pageid = 15