สั่งพิมพ์/Print
 
คอนเทนเนอร์ดัดแปลง 12 เมตร หรือ 40 ฟุต
           
 
   
 
 
 
   B 1
   B 2
   B 3
 
 


 
 
 
   B 4
  B 5
  B 6
 
             
     
     
  B 7
   B 8
  B 9
 
             
     
 
 
   B 10
  B 11
  B 12
 
             
             
   B 13
  B 14
  B 15
 
             
 
         
   B 16
  B 17
   B 18
 
             
             
   B 19
  B 20
   B 21
 
             
         
 
 
   B 22
  B 23
  B 24
 
             
             
   B 25   B 26    B 27
 
             
             
   B 28
  B 29   B 30
 
             
Current Pageid = 12