ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง 6 เมตร หรือ 20 ฟุต
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 A 1
 
A 2
 
A 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 4
 
 A 5
 
A 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 A 7
 
 A 8
 
 A 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 10
 
A 11 
 
 A 12
 
             
             
   A 13    A 14    A 15  
       
   
           
   A 16   A 17    A 18  
             
             
   A 19   A 20
  A 21
 
             
     
 
 
 
   A 22
  A 23
  A 24
 
             
         
 
 
   A 25
  A 26
  A 27
 
             
         
 
 
   A 28
  A 29
  A 30
 
         
 
   
  A 31
  A 32   A 33
 
             
           
   A 34   A 35
  A 36
 
             
             
   A 37
  A 38
  A 39
 
             
             
  A 40
  A 41
  A 42
 
             
             
   A 43
  A 44
  A 45
 
             
             
   A 46
  A 47
  A 48
 
             
             
   A 49
  A 50
  A 51
 
             
   ตู้คอนเทนเนอร์ - รีสอร์ท
             
             
  R 1
  R 2
  R 3
 
             
     
 
 
  R 4
  R 5
  R 6
 
             
     
 
 
 
   R 7
R 8
  R 9  
             
Current Pageid = 11