ตู้ขนาดพิเศษ ขนาด 2.00 x 2.00 x 2.50 ม.
             
             
  D 1
  D 2
  D 3
 
             
             
   D 4
  D 5
   D 6  
             
             
   D7   D8
     
ตู้ขนาดพิเศษ 2.50 x 3.00 x 2.50 เมตร 
         
 
     
     
  E 1
  E 2
  E 3
 
       
     
 
 
       
  E 4   E 5   E 6
 
             
             
   E 7   E 8
  E 9
 
           
 
   
 
   
 
  E 10   E 11   E 12
 
             
             
   E 13
  E 14    E 15   
             
   
 
 
     
   
 
     
             
ตู้ขนาดพิเศษ 3.00 x 4.00 x 2.50 เมตร
             
             
   F 1
  F 2
   F 3
 
             
             
   F 4
  F 5
   F 6
 
             
     
 
 
 
 
   F 7
  F 8
   F 9  
             
             
   F 10
         
             
 ตู้นาดพิเศษ 4.00 x 6.00 x 3.00 เมตร
     
     
     
 
 
  G 1
  G 2
  G 3
 
             
           
   G 4
  G 5
  G 6
 
             
             
   G 7
  G 8
  G 9
 
             
             
   G 10
  G 11   G 12
 
             
             
   G 13
         
             
ตู้ขนาดพิเศษ 3.50 x 8.00 x 3.00 เมตร
     
   
 
  H 1
  H 2
  H 3
 
             
     
 
     
   H 4
  H 5      
      ตู้ขนาดพิเศษ 5.00x10.00x3.00 เมตร
   
 
             
   I 1
   I 2
  I 3
 
             
             
Current Pageid = 14