ภายในตู้คอนเทนเนอร์
   
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
1
 
2
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
5
 
6
 
 
 
 
 
   
   
7
 
 8
 
9
         

 
       
10
 
11
 
  12
         


     
 13   14   15
         
       
 16   17    18
         


     
 
 19
  20
  21
         

 
 

 22
  23
   24
         

 
       
 25    26    
         
 
 
 ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
 
2
 
3
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 5
 
6
 
 
 
 
 
   
 
 
7
  8
  9
         
         
         
 10        
         
Current Pageid = 5